<-Zpět na články

TZ: Zákaz telefonů nic neřeší. Digitálně se vzdělávat potřebují i učitelé a rodiče, říkají odborníci z Replug me

27. 11. 2023
6 minut

88 % dětí a dospívajících se potýká s nepřítomností rodičů při svých oblíbených online aktivitách, jako je hraní her nebo sledování zábavných videí. Prevence negativních dopadů nadměrného užívání digitálních technologií se přitom bez angažovaných dospělých neobejde. Vyplývá to z výzkumů i praxe psychologů z organizace Replug me, která digitálně vzdělává žáky, rodiče i pedagogy, jejichž role je v této problematice neméně důležitá.

Dospívající se neumí nudit a trápí je osamělost

Výzkum Replug me zaměřený na digitální wellbeing českých dětí a dospívajících, na jehož metodologii se podílel i Národní ústav duševního zdraví, odhaluje fakta, která už nelze ignorovat.

Z dotazníkového šetření realizovaného na jaře 2023, do kterého se zapojilo více než 700 žáků ve věku 12–15 let, vyplývá, že nadměrné užívání digitálních technologií ohrožuje základní fyzické potřeby dospívajících, jako je třeba spánek. „Nejvíce žáků používá telefon večer v posteli. 66 % jich ve vstupním dotazníku uvedlo, že se tak děje často až vždy. Doporučené délky spánku pak dosahuje jen 29 % respondentů,“ prozrazuje hlavní metodička Radka Kůřilová. Zjištění přitom korespondují s daty, která nedávno zveřejnil vědecký tým IRTIS z brněnské Masarykovy univerzity.

Naše výzkumy potvrzují i zhoršování duševního zdraví dětí – například rostoucí míru projevů depresivity,“ doplňuje Kůřilová. Jako jeden z hlavních důvodů, proč teenageři sahají po telefonu a utíkají k pasivnímu scrollování na sociálních sítích, se přitom ukázala být nuda. Pro správné fungování však mozek občasné nicnedělání potřebuje.

Niterních důsledků nezdravého vztahu k technologiím si pak všímají i samotní žáci. Přestože jsou respondenti ve věku, kdy se schopnost sebereflexe teprve rozvíjí, celých 19 % z nich přiznává, že jim nadměrné užívání telefonu negativně zasahuje do běžného života. 41 % respondentů navíc zažívá výrazný pocit osamělosti, který se i podle dalších výzkumů signifikantně pojí právě s problematickým užíváním digitálních technologií.

Naprostá většina rodičů nevěnuje online světu svých dětí potřebnou pozornost

  • 82 % respondentů uvádí, že si s nimi rodiče o digitálních technologiích nikdy nepovídají, nebo se to stává jen výjimečně.
  • 88 % respondentů tvrdí, že se k nim rodiče nikdy nebo jen výjimečně připojují do digitálního světa (hraní her, sledování YouTube, TikToku apod.).

Pozitivní komunikace rodičů a dospívajících o digitálních technologiích je podle studií jedním ze zásadních faktorů, který může riziko škodlivého užívání technologií snížit,“ vysvětluje závažnost situace Kůřilová.

Z praxe ale víme, že je pro rodiče i pedagogy velmi náročné toto téma uchopit a digitální wellbeing dětí smysluplně rozvíjet. Přitom se jedná o klíčový předpoklad spokojeného a plnohodnotného života v digitalizované době,“ dodává výkonná ředitelka Replug me Jana Klusáková.

Budoucnost je digitální

Replug me se proto zapojilo do celorepublikového Týdne pro Digitální Česko, který se koná pod záštitou Úřadu vlády České republiky a za vydatné podpory vicepremiéra Ivana Bartoše.

Děkujeme celému týmu organizátorů Týdne pro Digitální Česko za zviditelnění důležitosti digitálních dovedností, které ovlivňují náš každodenní život. Naše programy sice děti i dospělé učí, jak k technologiím přistupovat zdravěji a vědoměji, ale pokrýt všechny české školy a rodiny není v našich silách,“ nastiňuje dlouhodobé výzvy, před kterými organizace stojí, její ředitelka.

Adekvátní příprava dětí na digitální budoucnost si podle ní žádá změnu školních osnov. „Usilujeme o to, aby se digitální wellbeing stal součástí školního kurikula – aby každé dítě, které projde českým školstvím, odcházelo kompetentní k bezpečnému, vědomému a zdravému používání technologií a zároveň odolné vůči jejich negativním dopadům. Děkujeme Národnímu pedagogickému institutu, Digikoalici, Partnerství pro vzdělávání 2030+ a dalším partnerům za společnou práci na naplnění tohoto cíle,“ říká s odhodláním Klusáková.


Kontakt pro média:

Mgr. Jana Klusáková
Výkonná ředitelka, předsedkyně spolku, komunikace s médii
jana.klusakova@replugme.cz

Další články, které by vás mohly zajímat