Naučme děti překonávat nástrahy online světa a využívat technologie v jejich vlastní prospěch

Interaktivní workshopy pro třídy a akreditované kurzy pro učitele zvýší úroveň digitálního vzdělávání na vaší škole a zlepší životy vašich žáků.

play

Proč školy potřebují digitální osvětu?

play

Děti jsou pohlcené online světem. Jejich mentální zdraví upadá, vztahy s vrstevníky se zhoršují a vytrácí se respekt k učitelům. Žáci se hůře soustředí a mají problém zvládat výuku i běžný život.

Přihlaste se do Digitální výchovy a zajistěte svým žákům kvalitní digitální vzdělávání

Digitální výchova je tříměsíční vzdělávací program pro žáky 7.–9. tříd zaměřený na budování zdravých digitálních návyků.

Vyzkoušejte jednorázové workshopy digitální osvěty

Reference

Přidejte se ke školám, které myslí na lepší budoucnost svých žáků

Dětské online závislosti je jednodušší předcházet, než ji potom řešit. Začněte s digitální osvětou včas.

Na co se nás nejčastěji ptáte

15 000 dětí

díky nám přehodnotilo svůj přístup k online prostoru

2 000 pedagogů

našlo způsob, jak žáky podpořit v dosahování digitální rovnováhy

5 250 rodičů

překonalo bariéru a lépe pochopilo dětský online svět

Podpořte nás