Pochopte online svět dnešních dětí a zjistěte, jak vychovávat digitální generaci

Provedeme vás dětským online světem a pomůžeme vám zodpovědět náročné otázky ohledně nastavování pravidel, digitální závislosti nebo vzájemné komunikace.

Co se o prázdninách naučí, v životě jako když najdou

Přihlaste děti na jedinečný příměstský tábor, během kterého si hravou formou osvojí, jak používat digitální technologie vědoměji a zdravěji.

Workshopy pro rodiče jsou součástí vzdělávacího programu Digitální výchova. V případě zájmu se obraťte na vedení vaší školy.