<-Zpět na články

Podpořte naši sbírku a pomozte sociálně znevýhodněným dětem obstát v digitální době

22. 8. 2023
4 minuty

Přístup k moderním technologiím už není pro sociálně vyloučené děti nedosažitelným luxusem. Stále se však potýkají s nedostatkem podpory, pozitivních vzorů i relevantních informací, jak se v online světě zdravě a bezpečně pohybovat.

Čelí proto výrazně vyššímu riziku problematického nadužívání technologií a s tím spojeným negativním dopadům na duševní zdraví, školní prospěch i celkový wellbeing. Jejich sociální vyloučení se tak nadále prohlubuje a vzniká začarovaný kruh. Pomozme z něj znevýhodněným dětem vystoupit a vraťme jim šanci na plnohodnotný život.

Podpořte naši sbírku na portálu Znesnáze21.

Dlouhodobě se věnujeme fenoménu negativního vlivu problematického užívání digitálních technologií a všímáme si, že se sociálně znevýhodněných dětí dotýká ještě citelněji. Proto pro ně vytváříme doposud zcela unikátní program zaměřený na tuto problematiku, jenž zároveň přispěje k nezbytné změně českého vzdělávacího systému, o kterou konstantně usilujeme.

Poznatky z praxe i výzkumu využíváme při advokačních aktivitách a prosazování systémových změn ve školství a péči o děti.

Veškeré naše programy jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely kritické myšlení, sebereflexi, seberegulaci, odolnost, schopnost samostatně čelit rizikům online světa i digitální kompetence potřebné pro plnohodnotné začlenění v digitalizované společnosti. Zároveň posilují mediální a finanční gramotnost, které jsou s online světem úzce propojené.

Jak sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky nám pomůže pokrýt náklady spojené s tvorbou metodiky a pilotním během nového preventivního programu pro sociálně znevýhodněné děti.

Pro dlouhodobé výsledky přitom pracujeme komplexně s celým ekosystémem žáka – zapojujeme i učitele a rodiče:

  • Děti se naučí, jak si vytvořit zdravější vztah k technologiím, jak snížit riziko problematického užívání a nadužívání technologií, a tím i předcházet prohlubování sociálního vyloučení.
  • Pedagogové porozumí dětskému online světu, překonají komunikační bariéru a zjistí, jak s tématem pracovat ve výuce.
  • Rodiče zjistí, jak děti vést ke zdravému užívání technologií.

Budoucnost digitální generace totiž do velké míry leží v našich rukou. Nenechme ji topit se v rozbouřených vodách online světa a pomozme i těm, kteří zdánlivě plavou opodál.

Děkujeme za vaši podporu!

Další články, které by vás mohly zajímat