Zatímco děti učíme rozumět digitálním technologiím, nevšimli jsme si, že přestávají rozumět samy sobě

Digitální výchova proto děti vybaví silnou emoční zkušeností a novým způsobem chápání online světa. Společně s rodiči a učiteli dětem pomůžeme, aby ve virtuální realitě 21. století neztratily kontakt se sebou samými.

Pro školy

Máte zájem o podrobnější informace o tom, co obnáší program Digitální výchovy a jak se ve školách realizuje?

Stáhnout PDF
Pro podporovatele

Chcete nás podpořit? Podívejte se, jak s penězi naložíme a jaká je finanční udržitelnost našeho projektu.

Stáhnout PDF
play

Před očima nám vyrůstá generace úzkostných, osamělých a depresivních dětí, které stěží dočtou tyto řádky, aniž by si neodskočily na TikTok

play

Proč se to děje?

Tvůrci aplikací, her a sociálních sítí je záměrně dizajnují tak, aby v uživatelích vyvolávali psychologickou závislost a vydělávali na jejich pozornosti.


Chybí systematická digitální osvěta a vzdělávání

Děti mají špatné digitální návyky a neuvědomují si to

Děti neumí kriticky prohlédnout online manipulaci

Dětem chybí sebereflexe a funkční sociální vazby

Řešením je program Digitální výchovy ve školách

Nemá smysl dětem zakazovat přístup do online světa. V budoucnu se bez něj neobejdou

Nejlepší a nejtrvalejší prevencí digitální závislosti je naučit děti, jak se v online světě pohybovat zodpovědně, uvědoměle a sebejistě. Do 5 let chceme pomoct 20 % dětí z nejrizikovější skupiny 12–15 let a zajistit jim lepší digitální budoucnost.

Jak funguje Digitální výchova?

Digitální výchova je tříměsíční preventivní program pro žáky 7.–9. tříd pod vedením Replug.me psychologa

Formou emoční aktivace pracuje s dětmi v rámci digitální osvěty. Učí je komunikaci, zdravým digitálním návykům a sebereflexi. Prostřednictvím workshopů na míru pomáhá předcházet samotným příčinám online závislosti. Do procesu zapojuje i rodiče a učitele.

Co se děti v Digitální výchově naučí?


Jak překonat digitální nevědomost

Dětem vysvětlujeme, jak je závislostní prvky ovlivňují, jak fungují, jak je rozeznat a bránit se jim.

Osvěta

Jak obnovit své mentální schopnosti

Ukazujeme způsoby, jak obnovit schopnost se soustředit, řešit poruchy pozornosti a zregenerovat svou paměť.

Návyky

Jak se naučit potřebné sociální dovednosti

Díky psychologickým cvičením učíme děti komunikovat a rozvíjíme jejich schopnost empatie.

Komunikace

Jak zlepšit své duševní zdraví

Učíme děti techniky, jak zvládat stres a pracovat se svými emocemi. Vedeme je k uvědomění své sebehodnoty.

Sebereflexe

Proč to funguje?


Workshopy s psychologem

Nenudíme přednáškami, ale učíme zážitkově pomocí emoční aktivace. Workshopy připravuje psycholog podle vstupní analýzy na míru každé třídě.


Školní ambasador

Děti od online světa neodpojujeme. Raději je učíme nad ním kriticky přemýšlet a vnímat, jak na ně působí.


Nezakazujeme internet

Děti od online světa neodpojujeme. Raději je učíme nad ním kriticky přemýšlet a vnímat, jak na ně působí.


Akreditace MŠMT

Program jsme postavili na poznatcích z výzkumu a naší pětileté praxe s tisícovkami dětí přímo ve školách. Ministerstvo školství ho podpořilo akreditací.


Řešíme příčinu problému

Naše metodika dokáže měnit vzorce chování a vnímání u dětí. Má dlouhodobý pozitivní dopad.


Podpůrné zázemí

Do řešení problémů zapojujeme školu, rodiče i učitele. Dětem tak tvoříme podporující zázemí nejen ve škole, ale i doma.

Na co se nás nejčastěji ptáte

Připojte se k našim podporovatelům, kteří chápou palčivost problému digitální generace, a pomozte nám s jeho řešením

Máme připravené funkční řešení a potřebujeme vaši podporu, abychom ho mohli plošně a systematicky realizovat.

8000 dětí

díky nám přehodnotilo svůj přístup k online světu

1000 učitelů

našlo způsob, jak s žáky lépe spolupracovat

4000 rodičů

pochopilo, co jejich dětem v online světě hrozí

Podpořte nás

Poptávkový formulář

Odeslání formuláře ještě není závazná objednávka.
Ozveme se vám a společně doladíme detaily.
Workshop:

Digitální výchova

  1. Kontaktní údaje

  2. Vyberte zaměření  Poznámka


  Chcete se poradit?

  +420 606 553 172
  radka@replugme.cz