<-Zpět na články

6 tipů pro učitele, jak s žáky mluvit o digitálních technologiích

1. 12. 2022
8 minut

Jednou nohou jsou pořád v online světě. I kvůli tomu se dnešní děti často jeví jako apatické, nesoustředěné a úzkostlivé. Někdy pak jejich rozpoložení vyústí v nezájem, neúctu, nebo dokonce agresi. Proč tomu tak je, jsme shrnuli v předešlém článku. Tentokrát se proto zaměříme na konkrétní tipy pro pedagogy, jak s dětmi téma online světa a digitálních technologií otevřít, a zasít tak alespoň malá semínka změny k lepšímu.

Proč děti jednoduše neodpojit?

Digitální prostor dnes určuje identitu dětí. To, jak se na sociálních sítích prezentují a co v online světě prožívají, je pro ně od offline života neoddělitelné. Digitální technologie jsou také nevyčerpatelným zdrojem zábavy, informací i spojení se světem. Proto není nutné – a v době nastupující digitalizace vlastně ani žádoucí – je úplně zavrhovat. Děti se však potřebují naučit kráčet s technologiemi po svém boku tak, aby to pořád byly ony, kdo určuje směr.

Když navíc budeme online svět hanit, nebo žákům mobil či internet zničehonic zakážeme, zákonitě se postaví do opozice. Je proto potřeba přelézt na jejich stranu barikády a začít probourávat průchod do offline světa společně.

Co můžu jako pedagog udělat teď hned?

Základem je porozumět

V dětském online prostředí se nejprve trochu rozkoukejte – poznejte, jak to v něm chodí, co zrovna frčí a co tam děti drží tak dlouho. Jedině tak se vám žáci otevřou. Zároveň si budete mnohem jistější v kramflecích, když se o problematice digitálních platforem dovzděláte ještě před tím, než na ně ve škole přijde řeč.

Zúčastněte se i s celým učitelským sborem některého z našich workshopů.

Projevte upřímný zájem a děti neodsuzujte

Co nezvládnete nastudovat, vám děti mile rády vysvětlí samy. Mnohdy stačí ukázat nehraný zájem a dodržet základní pravidlo: hlavně neodsuzovat.

Rozhodně zapomeňte na „hate speech“. Děti neshazujte, nenazývejte je závisláky a nezlehčujte jejich trable. Raději projevte upřímnou zvědavost a ponoukněte je ke konverzaci o tom, co je na dané platformě baví, čím je konkrétní influencer oslovil a proč vlastně sahají po telefonu, byť se chtěly jít učit.

Podejte relevantní informace

Teď, když už jste všichni na jedné lodi a našli jste společnou řeč, přichází čas na osvětu. Věcně, ale citlivě dětem vysvětlete, jak fungují algoritmy sociálních sítí, jejich byznys model či cílení reklamy a marketing. Pobavte se o tom, co stojí za influencerstvím a jak online platformy působí na náš mozek a každodenní prožívání.

Do těchto témat je ideální zabrousit během třídnických hodin nebo výchov. Kritické myšlení a práci s informacemi ale můžete rozvíjet i v jiných předmětech.

Pokud si na osvětu netroufáte sami, rádi vám pomůžeme prostřednictvím oblíbeného workshopu pro žáky.

Podněcujte sebereflexi a pracujte s emocemi

Problematika online světa je velmi komplexní, a tak nelze očekávat, že ji proberete během pár vyučovacích hodin. Mnohem lepší strategií je protkat tímto tématem učební osnovy a provázat ho s jinými aktivitami či tematickými celky.

Na třídnických hodinách pak s žáky pravidelně probírejte, co jim digitální svět přináší a bere. Pokud se shodnete na tom, že má i svá negativa, navrhněte dětem malou výzvu. Může se jednat o smazání oblíbené aplikace na celý týden, offline ložnici nebo „digi free“ cesty do a ze školy. Následně výzvu společně vyhodnoťte. Zajímejte se ne jen o to, jak se žákům dařilo, ale i o to, co si díky výzvě uvědomili.

Podpora vrstevníků je přitom zásadní. Když se do výzvy zapojí celá třída, nebudou mít děti takový strach, že ve své online bublině (například v třídním chatu) něco promeškají.

Jděte příkladem

Pokud se s dětmi dohodnete, že o přestávkách nebudou používat mobil, nebo to dokonce vyžaduje školní řád, nenechte je v tom samotné. Ve škole zkuste telefon nevytahovat a vyhnout se i jinému „volnočasovému“ využívání digitálních technologií. Zároveň ale před dětmi klidně přiznejte, že vás to taky láká.

Utužujte kolektiv a podporujte empatii

Digitální platformy nám servírují názory podobné těm našim. Děti se tak uzavírají před (offline) světem a hůře chápou odlišnosti. Navíc se často cítí velmi osamělé – jejich vztahy jsou povrchní a do velké míry se odehrávají online, což výrazně zhoršuje schopnost empatie. V offline světě pak děti nezřídka mívají pocit, že nikoho nezajímají. Všichni se totiž dívají do telefonu, a to včetně dospělých.

Udržování kvalitních vztahů se přitom jeví jako nejlepší prevence proti závislostem všeho druhu. Děti proto podporujte, aby častěji interagovaly bez telefonu – z očí do očí. Vyzkoušejte různé týmové aktivity nebo hry zaměřené přímo na mezilidskou zpětnou vazbu (například lajkování offline aneb „řekni svému spolužákovi, co na něm obdivuješ“).

Držíme palce a jsme tu pro vás. Pokud se s kolegy a vedením shodnete, že je nejvyšší čas pojmout digitální vzdělávání systematicky, zapojte se do našeho dlouhodobého vzdělávacího programu Digitální výchovy.

Další články, které by vás mohly zajímat